Att välja sånger

Som mötesledare har man förmånen att få bestämma de gemensamma, unisona, sångerna. Hur väljer man då? Det finns många bra och mindre bra metoder. Man kan naturligtvis passa på att ta egna favoriter. Men de räcker inte hur länge som helst. Man kan välja efter den årstid det är. Jag som ”siffernisse” kan leka med sångnumren. Jag kommer ihåg en gång för länge sedan, då vi fortfarande sjöng direkt ur sångboken och inte fick texten på väggen, då tänkte jag på tennis. De sånger jag föreslog hade numren: 6-4, 6-1, 6-0. Det var tre sätt(set), men det finns fler. Ett bra sätt är att välja efter ämne och innehåll.

Vi börjar med en sång om Gud. ”Store Gud, du är god, du är allt för min själ.” Den sången hade i en tidigare upplaga av vår sångbok Segertoner fått nr 1. Den föreslogs sällan. Det var väl för enkelt och lättvindigt att ta första sången i boken. Därför trodde jag att vi kunde den dåligt. Men mina farhågor var obefogade. Vi kunde den riktigt bra, trots att melodin kan anses vara litet besvärlig. Numera har den fått nr 347.

Vi fortsätter med en sång om Jesus. Jag valde: ”Om jag ägde allt men icke Jesus, vore livet värt att leva då?” Den trodde jag vi kunde bättre. Men så var icke fallet. Vi kanske inte tänker i de banorna längre. Det finns en sång som börjar:”Jag vill hellre ha Jesus än silver och guld.” Den kanske borde skrivas om i vår moderna tid till: ”Jag vill både ha Jesus och silver och guld”, för vem kan helhjärtat stämma in i sången: ”Jag är så nöjd här med bara en hydda.” Men det finns andra värden än de materiella. Det visste Lina Sandell, när hon skrev psalmen: ”O Jesu, öppna du mitt öga, att jag må se, hur rik jag är!”

En sång om Gud, en sång om Jesus, då blir det en sång om Anden. Jaha, du tänker så. Det är ju logiskt och delvis rätt. Men jag valde en sång där första versen handlar om Fadern, den andra om Sonen och den tredje om Hjälparen, den helige Ande. Sången börjar: ”Lov, ära och pris, dig vår Fader och vän, som alltid oss älskat och älskar oss än”, med refrängen: ”Halleluja, din är äran!” Så får vi med hela treenigheten. Det passar bra i Trefaldighets-tider. ”Halleluja! Amen.”

Ikon: