"Rysare"

Jag torde aldrig bli så exalterad att jag brister ut i höga rop. Men jag kan bli rörd, mycket starkt berörd av texter i gamla sånger och psalmer.

När vi är ute och sjunger på olika äldreboenden, känner man verkligen att man ger ut både till de gamla och personalen. Sångerna kan påminna om barndomen. Man får också så mycket tillbaka. Några rader bränner till. Man får ”ståpäls”. Man fryser under skjortan. Jag har plockat ut några sådana ”rysare” från tre kända psalmer.

  1. ”Låt mig få höra om Jesus” och då blir man påmind om att

  2. ”Jesus för världen givit sitt liv” och att han kan bli min följeslagare genom hela livet och han är med

  3. "Var jag går i skogar berg och dalar."

Jag väljer några rader från dessa psalmer!

O,vilket under av kärlek: Det var för mig som han dog, det var för mig som han uppstod. Herre, min Gud, det är nog. Tag mig då, Herre, upp till ditt barn, lös mig från alla frestarens garn. Lär mig att leva, leva för dig, glad i din kärlek offrande mig. Genom liv och död du, Herre, led mig. Låt mig uppstå klädd i renhets skrud, frälst och salig ropa, när jag ser dig: O min Herre och min Gud!

 

 

Ikon: