Tack för mig!

”Allting har sin tid,...” så uttrycker sig den populäre och respektingivande italienske målvakten ”Gigi”, Gianluigi Buffon, som svar på frågan om sin framtida karriär i en intervju på fotbollskanalen. Därmed gjorde han klart att EM 2016 blir hans sista internationella uppdrag som professionell målvakt för Italien. Möjligtvis fortsätter han ett tag till på lagnivå. Buffon kan dra sig tillbaka med en enastående karriär bakom sig. Han har vunnit det mesta, och har en imponerande trofésamling. Dock inget EM-guld. Det som dock slog mig mest i intervjun var förbundskaptenens ord om Buffon. Det var inte hans teknik, hans spelsinne, eller hur många guld han vunnit som imponerade, utan det var hans betydelse som förebild. ”För både laget och mig är Gigi en fantastisk förebild”.  Tänkvärt!

”Allting har sin tid” blir även min sommarhälsning till församlingen och till andra läsare. Syftningen på Predikaren kap 3 är tydlig. Livet består av olika perioder. Nu är en period slut för oss. Vid det här laget har ett mail gått ut till samtliga församlingsmedlemmar med information om förändring för oss som familj. Jag och min familj har fattat ett avgörande beslut!

Vi har bestämt oss för att flytta upp till Örnsköldsvik. Det innebär att jag har sagt upp mig från min tjänst som pastor & föreståndare i Vallhovskyrkan. Sista arbetsdagen formellt blir sista augusti. Det är ett stort beslut, som inte tagits på ett kaffe-rep, utan som har vuxit fram under 2016. Vi känner stor frid och glädje i detta beslut.

Det har varit en intressant tid här i Sandviken. När man sitter och går genom gamla papper och anteckningar, så blir man påmind om många olika händelser och situationer, som sedda i tidsperspektiv blir betydelsefulla.  Minns när jag kom på besök och träffade församlingsledningen för första gången. Det var lite nervöst möte. Inte kunde man då veta vad som skulle ske under de nästkommande åren. Jag är tacksam för förtroendet som visades mig att bli föreståndare i Vallhovskyrkan.

Som pastor får man en speciell inblick i en församlings liv. I enskilda människors liv. Man får vara med vid glädje och vid storg. Alla livets olika skeenden finns där. Jag har fått möta många intressanta människor med spännande erfarenheter från sina liv, som har delats vid kaffebordet. Sådana tillfällen går inte att värdera i pengar.

Viktigt för mig har varit att få träffas på tisdagar till regelbunden bön, lovsång och bibelläsning. Det har varit värdefullt, för mig, och vill jag tro, för de andra som kommit. Där har vi kunnat tillsammans dela glädje & böneämnen. Där har vi fått lämna till Gud det svåra. Bönen är viktig i en församling för det andliga skeendet. För att Guds vilja ska få ske.

Viktigt för mig har också varit att möta och lyssna på människor. Det har blivit en hel del. Alla med sin unika karaktär. En del har stått inför stora beslut att döpa sig, gifta sig, begravningar eller barnvälsignelser. Vid andra tillfällen har det varit samtal som präglats av kris, konflikt, sjukdom och sorg. Många gånger har känslan av att inte räcka till infunnit sig.

Det har glatt mig när människor i församlingen har funnit sin plats och sin uppgift. Finns inget roligare än när människor med en specifik gåva hittar sin uppgift i den lokala församlingen. Låt mångfalden växa, så att fler blir välsignade.

Viktigt för mig har också varit att få vara med och arbeta med integrationen av alla flyktingar och nysvenskar som kommit till Sverige. Församlingens uppgift som den tar sig uttryck i Bibeln, är just omsorgen om de svaga, de utsatta och ensamma. Att varit med och arbeta med språkcafé, stickcafé, julfirande mm har varit ett uttryck för detta. Hoppas att det kan fortsätta, kanske på annorlunda sätt. Att få vara med i samhällsbygget såväl som församlingsbygget genom att ta aktiv del i och hjälpa dessa människor som flytt, har varit oerhört tillfredsställande.

Viktigt för mig och en stor förmån för mig har också varit, att kunna ha regelbundna träffar med pastors/prästkollegor i Sandviken, regionala träffar med pingstpastorer samt nationella konferenser där man träffats för reflektion, samtal och social gemenskap.

Slutligen, viktigt för mig har fått vara att studera och förkovra mig i skriften och predika/undervisa. Har inte haft någon ambition att underhålla, klia på ryggen eller att ge ett tomt budskap, utan att förkunna Guds ord rent och klart som en gammal reformator slagit fast. Man kan säkert ha många olika synpunkter på mina teman, ämnen, predikostil mm. Det får man ta som predikant. Men min ambition har varit att försöka vara trogen till Guds ord i första hand, lyssna in och sedan göra mitt bästa. 

Vallhovskyrkan består av fina människor. Hoppas att ni attraherar fler människor till gemenskapen, så att Guds rike växer. Finns det en öppenhet och vilja att se vilka vägar Gud har för församlingen och för Sandviken, så kan vad som helst ske. Församlingen har varit djärv många gånger, inte bara när ni beslutade er för att bygga en ny kyrka. Ni vågade kalla mig som föreståndare. Tack för förtroendet och samarbetet.

Det kommer att bli en spännande tid framöver för kommande föreståndare, Katrina , församlingsledning samt hela församlingen. Herren använder olika personer i olika tider. Det bästa för Sandviken ligger framför.

Tack för mig och med önskan om en fin sommar.

David Johansson

30 juni 2016

 

 

 

Ikon: