Vaksamhet och väntan

Jag vet en väg som leder till himlens sköna land. Den vägen Jesus är. Tidstecknen visar att Herren är nära, snart kommer Jesus igen. Snart är han här! Under tiden får vi leva i vaksamhet och väntan. Bäst gör vi det genom att leva nära. Nära vill jag leva, nära dig, min Gud. Gud, i dina händer vilar jag i tro, till dess att vi når målet, himlen. Där samlas en skara stor. De kommer från öst och väst, de kommer från syd och nord att sitta till bords med Jesus en gång och höra hans välkomstord. Amen. Kom, Herre Jesus!

Ikon: