Våra lokaler

Under hösten 2005 bytte vi lokal. Den fastighet vid Fredriksgatan som församlingen ägt i 30 år såldes och det hus som urprungligen var en konsumbutik i Vallhov köptes. Adressen är Vallhovskroken 1. 

Med start i Januari 2006 började vår verksamhet i byggnaden på bilden nedan. 

Bilder på kyrkan hittar du bland våra bildgallerier.

Säterjäntan

Kyrkobyggets historia

Vintern 2006
Under vintermånaderna gjordes gymnastiksalen iordning. Den används nu som förråd för material och verktyg tills omklädningsrummen är klara.

Hösten 2006
Hösten 2006 ägnades åt att göra klart ungdomsrummet så att ungdomsgården Hovet kan använda den delen av kyrkan.

Sommren 2006
Under sommaren har vi jobbat med att iordningställa barn och ungdomslokalerna.
De är inte helt klara men vi börjar se slutet på ombyggnationerna.

18-19 mars Invigningshelg
Nu är kyrkan invigd. Expeditionerna, kyrksal, barnvaktsrum,matsal, kafédel och köket är så gott som färdiga. Det som återstår att bygga är gymnastiksal, barn och ungdomsrum.

8 januari 2006
Den första offentliga gudstjänsten i vår nya kyrka.

24 december 2005
På julaftonskvällen hade vi den första samlingen i nya kyrkan.
Det var en intern samling för församlingens medlemmar.

Hösten 2005
Under hösten byggdes det upp inner väggar och i slutet av november var expeditionerna inflyttnigsklara.

Sommaren 2005
Under sommaren revs de flesta inre väggar och taket höjdes i det som är kyrksalen.

30 juni 2005
Sista dagen som vi använde oss av lokalen på Fredriksgatan 39.
I det sista sammanträdet i gamla lokalen planerades det för den nya lokalen.

12 juni 2005
Den 12 juni hade vi vår sista gudstjänst i gamla lokalen på Fredriksgatan 39.

11 juni 2005
De väggar som ska rivas är rivna och arbetet med att höja taket har påbörjats. Arbetet med reglerna för de första väggarna har börjat.
Nu väntar vi på anbuden från olika byggfirmor för de jobb vi måste leja bort.

1 maj 2005
Murgårdskyrkan övertar lokalen och arbetet med att riva innerväggarna inleds.

17 april 2005
Det historiska beslutet fattas. Murgårdskyrkan beslutade på församlingstmötet att köpa "gamla konsum" i Vallhov. Nu börjar arbetet med att göra lokalen ändamålsenlig.