Barn

Information

Söndagsskola

I Vallhovskyrkan har vi en väl fungerande och rolig söndagsskola. Under tiden som vuxna har sin gudstjänst går barnen ut och har sin egen gudstjänst, anpassad för barn!   Vi använder oss av ett material som heter "Leva Livet". För närvarande har vi två grupper som delas in efter ålder, 4-7 år och 8-12 år eller äldre. Om du har yngre barn som vill vara med så vill vi att du som förälder stannar kvar med barnet hela tiden. 

Söndagar kl 11-ca 12.30

Fredax

Mosaik riktar sig till dig som går i årskurs 1 till 5. Vi träffas varje fredag kl 17:00-18:30 där vi hittar på roliga saker tillsammans i gympasalen och lär oss om Bibeln och vem Jesus är.