Bön & lovsång

Bön & lovsång Kontakt

Information

Bön och Lovsång är en central del i en församling. Vi är alla som människor olika. Vi har olika sätt att ta till oss information och olika sätt som vi uttrycker oss med. Lovsången är ett sätt att uttrycka sig med sång och musik för att ära Gud.

Vi tror att kristendom handlar om en relation främst och en relation är inte speciellt mycket utan att man kan ha en dialog, ett samtal, med den andra parten. Bönen handlar precis om detta, att vara tillsammans med Gud för att lyfta det man bär på men också för att stilla sig och lyssna.