Gemenskapsgrupper

Gemenskapsgrupper Kontakt

Information

Vi människor behöver en gemenskap där vi blir sedda. 
I den stora massan blir vi anonyma, så därför träffas vi i mindre grupper hemma hos varandra under veckan. I den lilla gruppen vågar du dela med dig av det som du kämpar med. Det blir tillfälle för förbön och gemenskap. Det finns ingen bestämd form för hur en grupp måste se ut, utan deltagarna själva utformar gruppen. Vill du veta mer eller komma med i en grupp, kontakta oss via formuläret.