Samtal/Själavård

Information

Samtal med någon som lyssnar

U

nder olika perioder i våra liv kan det uppstå saker som är både svåra och tuffa. Det är både mänskligt och naturligt. Att fundera över livets mening är också en naturlig del av att vara människa. Vi tror att det kan vara värdefullt att få dela tankar och svårigheter med en medmänniska som lyssnar och tar oss på allvar. I Vallhovskyrkan finns det människor som vill möta dig i samtal och vara ett stöd för dig en bit på din livsvandring. Om du önskar förbön kan vi också be för dig i samband med samtalet.

Själavårdaren har tystnadsplikt.

Samtalet stannar mellan dig, Gud och den som lyssnar.

Tid för samtal bokas genom kontakt med församlingens expedition. Ring 026-27 51 52 / 0767 88 98 20 eller skicka e-post till info@vallhovskyrkan.se. Församlingens pastor David Johansson tar emot ditt samtal och din e-post 

Samtalen är kostnadsfria.

Välkommen att höra av dig!